Giá tour:

  • Tất cả giá cả dựa theo hai người, một phòng. Một người, một phòng phải trả tiền khác biệt.

Điều lệ hoàn tiền:

  • Trước ngày khởi hành 60 ngày: hoàn trả 100% số tiền
  • Trước ngày khởi hành 30-59 ngày: hoàn trả 50% số tiền
  • Trước ngày khởi hành 1-29 ngày: hoàn trả 0% số tiền
 

Điều lệ giử chổ và đống tiền:

  • Những tours từ 3-5 ngày: thanh toán tiền đầy đủ ngày đặt chổ. Quý khách sẽ có số ghế sau khi thanh toán tiền.
  • Những tours 6-10 ngày: Số tiền đặt cọc $200/người để giử ghế. Số ghế ngồi chỉ bảo đảm sau khi quý vị thanh toán hết số tiền còn lại (90 ngày trước ngày khởi hành hoặc khi có nhân viên Family Tours thông báo)
 

Trách Nhiệm:

  • Family Tours có quyền hủy tour du lịch quảng cáo, từ chối chấp nhận đặt cọc, hoặc loại bỏ một người trong một chuyến du lịch nếu chúng tôi cảm thấy đó là điều cần thiết cho sức khỏe và an toàn chung của các thành viên khác trong chuyến du lịch. 
  • Family Tours có quyền thay đổi hoặc sửa đổi có hoặc không có thông báo trước các hành trình du lịch , phương tiện di chuyển và khách sạn để có thể hoạt động tốt hơn, để hẹn lại hoặc hủy bỏ bất kỳ khởi hành của chuyến du lịch theo yêu cầu hoạt động hoặc tình huống ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (ví dụ ... thời tiết, đường đóng cửa ... ).
  • Family Tours sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại hay chi phí do bệnh tật , thời tiết , đình công hoặc các nguyên nhân khác tương tự.